SmartRuling Ana Sayfaya gider ...

26687 Nolu yönetmelik ve gereklilikleri

SmartRuling ile ağınızdaki tüm pc lerin iç ip loglarını tutabilirsiniz.

26687 NOLU INTERNET YÖNETMELİĞİ GEREKLERİ

Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

26687 nolu yönetmelik
26687 nolu yönetmelik

26687 Sayılı Yönetmeliğe buraya tıklayarak erişebilirsiniz.
5651 Sayılı Kanun metnine erişmek için buraya tıklayınız.

Sürecin işleyişi ile ilgili somut örneği aşağıda görebilirsiniz.

• İişletmenizin internetini kullanan herhangi bir kişinin internet üzerinden herhangi bir web sayfasına yasal suç teşkil edecek mesajlar/yorumlar/saldırılar (Dos v.b) gönderdiğini düşünelim, şikayet üzerine ilgili adli merci ilgili web sayfası sahibine bir yazı ile başvurur ve yasadışı mesaj/yorum/saldırının nereden geldiğini sorar. Bu web sayfası sahibi sizin işletmenize ait IP`den geldigini bildirir.

• Bir sonraki aşamada adli merci, bu IP`nin kayıtlı bulunduğu internet servis sağlayıcısını (Türk Telekom, Superonline v.b) tespit eder ve bir yazı göndererek olayın olduğu gün ve saatte ilgili IP adresini hangi kullanıcının (gerçek veya tüzel kişi) kullandığını sorar. İnternet servis sağlayıcı kendi kayıtlarından istenilen zamandaki IP`yi kimin (işletmenize ait bilgiyi) kullandığını adli merciye bildirir.

• Bu noktada kanun karşısında doğrudan suçlu görünen işletmeniz ve sorumlu işletme sahibi olacaktır. İşte bu noktada, bu kurumda bulundurulan kayıt sistemi ile işletmeniz internet kullanıcılarından hangisinin bu erişimi gerçekleştirdiği kolayca bulunabilecektir. Ancak kayıt sisteminin verdiği verinin de güvenilir ve değiştirilemez olması gerekir. Çünkü bu kayıtlar birer delil teşkil edecektir.

Eğer bu delillerin doğruluğunda bir şüphe var ise sorumlu yine işletmeniz olacaktır.

Erişim Sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişilerdir.

İçerik Sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Yer Sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayanlardır yukarıda size uyan bir kategori var ise aşağıdaki sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gerekmektedir.

a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.
b) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek

Örnek İç IP logu;

İç IP logu örneği